Các môn thể thao tại SEA Games 31 sẽ được phát sóng qua những kênh thông tin nào?

Các môn thể thao tại SEA Games 31 sẽ được phát sóng qua những kênh thông tin nào?

Chỉ còn đúng bảy tháng nữa là sẽ diễn raSEA Games 31 vàASEAN Para Games 11. Mọi công tác chuẩn bị đề