Hàn Quốc tự tin sẽ đăng cai Asian Cup 2023

Hàn Quốc tự tin sẽ đăng cai Asian Cup 2023

Asian Cup 2023 dự kiến diễn ra từ ngày 16.6 đến 17.7.2023. Trung Quốc đăng cai nhưng sau đó quốc gia