Xuất hiện ứng viên nặng ký giải “Bàn thắng đẹp nhất năm” của FIFA

Xuất hiện ứng viên nặng ký giải “Bàn thắng đẹp nhất năm” của FIFA

Từ năm 2009, FIFA đã đưa hạng mục “Bàn thắng đẹp nhất năm” vào danh sách các giải thưởng cá nhân hàn