Messi rời đi, Barca chốt luôn tân đội trưởng

Messi rời đi, Barca chốt luôn tân đội trưởng

Barcelona đã chọn xong cầu thủ sẽ đảm nhiệm vai trò thủ quân đội bóng sau