Sao Ngoại hạng Anh dính tội hiếp dâm lần đầu xuất hiện nơi công cộng sau khi ra tù, nhưng bị gắn một vật có muốn cũng không trốn được

Sao Ngoại hạng Anh dính tội hiếp dâm lần đầu xuất hiện nơi công cộng sau khi ra tù, nhưng bị gắn một vật có muốn cũng không trốn được

Cuối tuần này là thời điểm Benjamin Mendy phải đến trình diện tại đồn cảnh sát như một phần của điều

Sao Man City bị cảnh sát áp tải đến tòa án bằng xe tù

Sao Man City bị cảnh sát áp tải đến tòa án bằng xe tù

Các phóng viên ghi lại được hình ảnhBenjamin Mendybị áp tải đến tòa án sơ thẩm Chester bằng xe tù, đ