Ông nội: Thành lập OU Chao là thúc đẩy phát triển bóng đá!Có hai ông chủ đã lồng tiếng cho Bolalion

Ông nội: Thành lập Ouchao là thúc đẩy phát triển bóng đá!Có hai giọng nói của ông chủ [Bolalion]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 19 tháng 4: Sau khi thành lập thông báo chính thức của Super League châu Âu, lãnh đạo của sự kiện cũng được công bố. Chủ tịch Madrid Madrid Florentino là Chủ tịch, và Chủ tịch củaJuventus và Chủ tịch của Manchester United Graize ra mắt