choingu

choingu

“Chơi ngu” chào kiểu Hitler, 7 cầu thủ Đức nhận cái kết cực đắng【choingu】:7 cầu thủ Đức đã không lườ