Hải Phòng bị Thanh Hoá chặn mạch thắng trong trận đấu có hơn 10 phút bù giờ

Hải Phòng bị Thanh Hoá chặn mạch thắng trong trận đấu có hơn 10 phút bù giờ

https://sport5.vn/hai-phong-bi-thanh-hoa-chan-mach-thang-trong-tran-dau-co-hon-10-phut-bu-gio-202203

CLB Thanh Hoá “bắn súng” vào V.League 2020: Tuyên bố bỏ giải nếu không được hỗ trợ tiền

CLB Thanh Hoá “bắn súng” vào V.League 2020: Tuyên bố bỏ giải nếu không được hỗ trợ tiền

CLB Thanh Hoá quyết định như trên do không biết thời điểm chính xác V.League 2020 trở lại. Một lý do