lindelof mu

lindelof mu

Bị Mourinho chê không biết tranh chấp, Lindelof nói gì?【lindelof mu】:Trung vệ Victor Lindelof mới đâ