tướng liên quân

tướng liên quân

Đây là 3 vị tướng sẽ bị xóa bỏ khỏi Liên Quân Mobile【tướng liên quân】:​Như đã đề cập ở trên, 3 vị tư